tel. 604 786 145   mail: biuro@tributum-torun.pl

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi jest ustalana dla każdego Klienta indywidualnie po uwzględnieniu specyfiki firmy, nakładu czasu pracy koniecznego do rzetelnego rozliczenia, liczby zatrudnionych pracowników oraz złożoności zdarzeń gospodarczych. 

Poniższy cennik stanowi przykładowe wartości za poszczególne usługi:

✔podatkowa Księga przychodów i rozchodów od 100 zł

✔ryczałt ewidencjonowany od 100 zł

✔teczka pracownicza 30 zł

✔rejestry VAT dla rolników od 100 zł

✔zwrot VAT w budownictwie VZM od 50 zł

✔zwrot VAT z zagranicy od 150 zł

Zapraszamy do kontaktu celem ustalenia odpowiedniej dla Państwa firmy stawki.