tel. 604 786 145   mail: biuro@tributum-torun.pl

Kadry – kompleksowa obsługa dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców

✔sporządzamy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne

✔elektronicznie zgłaszamy i wyrejestrowujemy pracowników i zleceniobiorców w ZUS

✔prowadzimy akta osobowe

✔ustalamy prawo i należny wymiar urlopu wypoczynkowego

✔monitorujemy aktualność badań lekarskich oraz szkoleń BHP

✔sporządzamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  oraz in.

✔sporządzamy dokumentację emerytalno-rentową 

✔sporządzamy świadectwa pracy

 

Płace – kompleksowe rozliczenia wynagrodzeń

✔sporządzamy listy płac dla pracowników

✔sporządzamy umowy i rachunki do umów zlecenia i o dzieło 

✔rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne

✔naliczamy zaliczki na podatek dochodowy

✔sporządzamy deklaracje PIT-11, PIT-40 i in.

✔naliczamy składki ZUS, deklaracje elektronicznie wysyłamy do ZUS

✔rozliczamy dofinansowania z PFRON

✔sporządzamy ZUS RMUA