tel. 604 786 145   mail: biuro@tributum-torun.pl

Księga przychodów i rozchodów

✔prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

✔sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT

✔prowadzenie rejestrów VAT

✔sporządzenie deklaracji VAT

✔sporządzanie sprawozdań oraz raportów statystycznych do GUS

✔prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

✔powadzenie ewidencji wyposażenia

 

Ryczałt

✔prowadzenie ewidencji ryczałtu

✔prowadzenie rejestrów VAT

✔prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

✔powadzenie ewidencji wyposażenia